y?kleniyor
Bilişim Çözümleri

Bilişim Çözümleri

Wan Optimizasyon Çözümleri

Wide Area Network Geniş Alan Ağları, WAN, Farklı bölgelerdeki yerel ağların (LAN) bağlanması sonucu oluşan bilgisayar ağıdır. WAN projelerini hayata geçirirken, sadece lokal tolokominikasyon şebekelerini değil, diğer UMTH operatörlerinin de alt yapısını kullanmaktayız.

 

Bilişim Altyapılarına Yönelik Çözümler
Yapısal Network Kablolama

Bilişim sistemlerini tüm kullanım alanlarına etkin şekilde yaymayı gaye edinen Dorlion, günümüzde hız ihtiyaçlarına  Gigabit seviyesine çıkan iş ağları ve ayrıca bilgi altyapılarını etkinleştirmek için gerekli yapısal kablolama hizmetleri konusunda müşterilerine keşif, analiz, kurulum, yenileme ve bakım servisleri sunmaktadır.

 

Fiber Optik Uygulamalar

Yüksek veri transferi gereken gerek bina içi gerek bina dış ortamlarda  100 Gigabit seviyelerine ulaşan transfer ağları farklı kullanıcı ihtiyaçlarına göre kurgulanıp kurulmaktadır. Dorlion her sınıfta fiber optik veri transfer ağını alt yapı hizmetleri de dahil olmak üzere projelendirip tesis edebilmektedir.

 

Kablosuz Teknoloji Çözümleri

Wireless (Kablosuz) Network, iki veya daha fazla bilgisayar arasında kablo ile oluşturulan yapısal network kablo yerine alıcı ve verici cihazlar arasında radyo dalgaları ile iletişim sağlanan ve daha uzak mesafeler arasında ağ imkanı sonun bir teknoloji bütününün adıdır. Dorlion her sınıfta kablosuz ağ teknoloji hizmetlerini müşterilerine sunmaktadır.

Sunucu ve Bilgi Sistemleri Çözümleri

Sunucu Depolama Sistemleri
Günümüzde; LAN, WAN, VPN yapıları, iç ağ (Intranet) ve Extranet üzerindeki ticari ve kamusal uygulamalar, iş akış uygulamaları, veri tabanı uygulamaları, web tabanlı uygulamalar, organizasyon yönetimi, haberleşme ve kaynak paylaşım uygulamaları gibi pek çok kritik ve kurumsal operasyon doğrudan etkileyen sistemleri kullanarak çalışmak zorundadırlar.

Sunucu ve Bilgi Sistemleri Çözümleri
Danışmanlık ve Destek Sistemleri
Açık Sistem Sunucu Çözümleri
Sunucu Konsolidasyonu ve Sanallaştırılması
Veri Depolama Sistemleri
SAN & NAS Dizaynı
Veri Yedekleme ve Kurtarma
Olağanüstü Durum ve Kurtarma Çözümleri

 

SAN ve NAS Dizaynı

Ortam ihtiyaçları doğrultusunda FC/ISCSI SAN sistemleri, Windows, Linux ve Unix ortamlarında dosya paylaşımı için NAS sistemleri ya da SAN-HAS minerallerinin birlikte kullanıldığı tümleşik veri depolama sistemleri konusunda ASA deneyimli personeli ile kurumlara servisler sunmaktadır. Böylece verilerin akışı daha konsolide bir şekilde gerçekleştirilebilmekte. Buna bağlı olarak da veri altyapısı daha yüksek performans olarak çalıştırılabilmektedir.

 

Sunucu ve Konsolidasyon ve Sanallaştırma Çözümleri

Sanallaştırma ve konsolidasyon kompleks ve uzmanlık gerektiren bir iş olduğunun bilincinde olan Dorlion;dünya markası üreticilerin ürün ve teknoloji bilgileri ile her tüe tabanla yükselen işletim sistemleri hakkında uzmanlığa sahiptir ve kurumlara az yer kaplayan, düşük maliyetli, daha az bakım gerektiren donanımlar üzerinde aksaklık yaşanmayan bir çalışma ortamı sağlar.

Hizmet ve Çözümlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin Bize Ulaşabilirsiniz